• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Русский

Rozpoutá vášeň

Nakupte v e-shopu

Téma na červen 2021: Účinnost spalování kamen a vložek

1. 6. 2021

Krby AmbiFire

Proč je účinnost spalování tak důležitá vlastnost?

Účinnost spalování udává míru efektivnosti využití energie obsažené v palivu, v našem případě pro potřeby vytápění. Účinnost spalování kamen nebo vložek nemůže být nikdy 100%, protože je ovlivněna řadou faktorů. Výrobci uvádějí u svých kamen účinnost spalování v % a nejčastěji se pohybuje od 75 do 85%. V praxi to znamená, že uvedené procento vám vytopí objekt a zbylých 25 – 15% se využije pro odvod spalin komínem. Udávaná účinnost výrobcem je vždy maximální možná u daných kamen nebo krbu. Velký vliv na účinnost spalování má velikost a tvar spalovací komory, resp. prostor a čas potřebný na spálení škodlivin. Mezi podstatné faktory patří správné množství přiváděného vzduchu, a to v optimálním poměru mezi primární, sekundární a případně terciální spalování. Svou roli mají ještě tahové podmínky v komíně.

Pro správné hoření potřebujeme dostatek vzduchu v topeništi, tudíž při stavbě domu je vhodné předem do projektu zakomponovat centrální přívod vzduchu. Vzduch si kamna či vložka berou obvykle přímo z místnosti, ve které stojí, pokud tedy nejsou vybavena centrálním přívodem vzduchu. Pokud vzduch v uzavřené místnosti dojde, je nutné v místnosti větrat. Pracně ohřátý vzduch tak kamna (nebo krb či vložka) sají pro spalování anebo zbytečně unikne ven z místnosti, resp. objektu při nutném větrání. Externí přívod vzduchu pomůže eliminovat větrání a nebude docházet k ochlazování v místnosti, uspoříte palivo, které nebudete muset tak často přikládat. Externí přívod vzduchu se stará nejen o přísun vzduchu, ale také o správný tlak, který je nutný pro správné tahové podmínky. Pokud je vzduch odebírán z místnosti, kde funguje digestoř, případně rekuperace, dochází pak právě díky ní k podtlaku, který narušuje optimální hoření ohně v topeništi a je tak negativně ovlivňován správný tah v kouřovodu.

Teplota dosažená ve spalovací komoře je pro účinnost spalování naprosto klíčová. Výslednou teplotu ve spalovací komoře ovlivňuje její tvar. Laické veřejnosti není příliš známo, jak velký význam na účinnost spalování kamen má kvalita dřeva, kterým topíme. Optimálně vysušené dřevo s vlhkostí do 20% pomůže procesu hoření, naopak vlhčí dřevo sníží účinek spalování a ještě zanese komín. Měkké dřevo schne minimálně 2 roky, tvrdé dřevo pak i 4 roky. Mezi nejvhodnější druhy dřevin řadíme ořech, dub, akát, buk a jasan.

Sdílejte stránku na sociálních sítích

© Burning Technology a.s. | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Projekty EU >