Chci katalog / ceník

   

       

       


   

Společnost BURNING TECHNOLOGY a.s. realizuje v roce 2020 projekt s názvem „Certifikace krbových vložek kamen zn. AmbiFire“. Cílem je získat prostřednictvím inovačních voucherů ke 3 krbovým vložkám protokol o posouzení vlastností stavebního výrobku, akreditovaný protokol a certifikát vydaný Výzkumným energetickým centrem (VEC) v rámci VŠB-TU Ostrava. Důvodem je potřeba ověření splnění normy ČSN EN 13229 pro následný prodej na trhu. Výstupem se stane 9 dokumentů v podobě protokolů o posouzení vlastností stavebního výrobku, akreditovaných protokolů a certifikátů VEC. Rozpočet dotačního projektu činí 225.000,- Kč bez DPH. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, a to ve výši 75% celkového rozpočtu projektu.


Společnost BURNING TECHNOLOGY a.s. realizuje v letech 2019 – 2020 projekt s názvem „Testování a certifikace krbových kamen zn. AmbiFire“. Cílem projektu je získat prostřednictvím dvou inovačních voucherů služby v podobě dat, která přinesou spalovací zkoušky, certifikace vybraného typu kamen a krbové vložky a testování tepelné ochranné vrstvy.  Uvedené služby pomohou dostat naše produkty na vybrané trhy zemí EU i mimo EU. Dojde také k ověření správnosti technického řešení systému regulace hoření a použití ochranného materiálu v rámci tepelné odolnosti kamen vůči prostředí. Externí poskytovatel služby (VEC při VŠB-TU Ostrava) dodá výstupy své činnosti v podobě Technické zprávy VEC a souboru protokolů o posouzení vlastností stavebního výrobku, akreditovaných protokolů a certifikátů. Rozpočet dotačního projektu činí 245.000,- Kč bez DPH. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, a to ve výši 75% celkového rozpočtu projektu.


Společnost BURNING TECHNOLOGY a.s. realizuje v letech 2018 – 2019 projekt s názvem „Testování a certifikace krbových kamen zn. AmbiFire“. Cílem projektu je prostřednictvím dvou inovačních voucherů získat cenné služby v podobě dat, která přinesou spalovací zkoušky a certifikace vybraných typů kamen, které jsou nezbytnou nutností pro možnost prodeje na trzích v zemích EU. Externí poskytovatel služby (VEC při VŠB-TU Ostrava) dodá výstupy své činnosti v podobě Technické zprávy VEC a souboru protokolů o posouzení vlastností stavebního výrobku, akreditovaných protokolů a certifikátů. Rozpočet dotačního projektu činí 320.000,- Kč bez DPH. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, a to ve výši 75% celkového rozpočtu projektu.